MM Sähköautomaatio
   Koti
Sähkö- ja automaatio urakointi
MM Sähköautomaatio on vuonna 2002 perustettu yritys, jonka toimenkuvaan kuuluu niin omakotitalojen kuin teollisuuden urakoinnit. 
Toimin myös sähkölaitteistojen käytönjohtajana sekä sähkötöidenjohtajana. 
Voimalaitokset
Tuulivoimalat
Palvelinkeskukset